studijni@vsaps.cz
727 863 424

Kurz Rogersovské psychoterapie - červen 2024

Rogerovská psychoterapie

Výcvikový kurz je tradičně koncipován pro zájemce o přístup zaměřený na člověka napříč obory i profesemi, včetně rozšiřování a prohlubování zájmu rogersovskou psychoterapii (empatii, bezpodmínečné přijetí a kongruenci).

  Zahájení 29.6. - 30.6.2024

Sebezkušenostní kurz je určen stávajícím studentům a absolventům VŠAPs i zájemcům z širší veřejnosti, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu). Kurz je akreditován MŠMT v rámci programu celoživotního vzdělávání.
Podmínkou přijetí zájemců mimo VŠAPs je věk min. 21 let, vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské) nebo úplné střední vzdělání s delší praxí v práci nebo v přímé péči s lidmi a absolvování vstupního pohovoru.

Samotný výcvikový kurz neopravňuje účastníky k výkonu práce psychoterapeuta.

Přihlásit se můžete zde

Leták ke stažení:  Základy rogerovské psychoterapie (6.57 MB)

Výcvikový kurz vedou Ing. Bc. Miluše Danešová a Bc. Renata Siranová, DiS. a je tradičně otevřen v rámci aplikované psychologie napříč obory od roku 2017 a garantován jeho zakladatelkou PhDr. Vendulou Junkovou, předsedkyní PCA Institutu Praha.

 

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!