studijni@vsaps.cz
727 863 424

Akademická rada VŠAPs

Pravomoci rady, její složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví zákon, statut vysoké školy a jednací řád Akademické rady VŠAPs. V Akademické radě VŠAPs jsou zastoupeni významní představitelé adekvátních oborů, včetně zástupců praxe (jak interních, tak i externích členů), v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, projektovou, publikační a další tvůrčí činnost.

Složení Akademické rady VŠAPs

Akademická rada VŠAPs pracuje od akademického roku 2022/2023 ve složení:

Externí členové

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!