studijni@vsaps.cz
727 863 424

Přijímací komise

O přijetí ke studiu na VŠAPs rozhoduje v souladu s § 50, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) rektorem pověřená komise.

Členové přijímací komise kontrolují úplnost všech požadovaných dokumentů a náležitostí spojených s přihlášením ke studiu.

Přijímací komise se skládá z následujících členů:

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!