studijni@vsaps.cz
727 863 424

Proč studovat na VŠAPs ?

Nastartujete svoji pracovní kariéru pod vedením odborníků. Vše, co vás naučíme, využijete rovnou v praxi i osobním životě.

  • Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie, managementu, ekonomie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě.
  • VŠAPs dává nové možnosti studia aplikované psychologie v managementu a ekonomii pro absolventy středních škol (maturanty) formou denního studia a pro zájemce z praxe (při zaměstnání) formou kombinovaného studia (dálkové studium – dva víkendy v měsíci).
  • Personální a interkulturní management je mimořádný studijní program, kde jsou s managementem, ekonomií a psychologií propojené další zajímavé předměty, které vám otevřou široké možnosti uplatnění.
  • Praxe: od druhého semestru vás zasvětíme do praxe. Můžete přijít se svým projektem a my vám pomůžeme jej zrealizovat.
  • Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní vyučující, akademici, docenti,  odborní asistenti a praktici, kteří vám pomohou vybudovat vaši kariéru.
  • Osobní přístup: u nás nikdy nebudete jen číslo, každý náš student má tvář a své potřeby. Pokud s námi budete komunikovat, budete mít u nás dveře vždy otevřené.
  • Individuální studijní plán: nemáte časové podmínky pro studium? Dostanete k ruce svého tutora, který vám pomůže se studiem.
  • Adaptační soustředění: před zahájením studia se všichni potkáme na půdě školy, seznámíme se, dozvíte se spousty nových informací a pomůžeme vám začít. Je to neformální setkání s vedením školy, vyučujícími i pracovníky školy.
  • Absolventi tříletého denního a kombinovaného studia získají titul bakalář - Bc. a možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách.

PODAT PŘIHLÁŠKU   NABÍDKA STUDIA

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!