studijni@vsaps.cz
727 863 424

Odborná praxe

Profesně orientované studium na VŠAPs klade důraz na aplikaci teoretických znalostí v praxi. Tomu slouží i předměty Odborná praxe I. a II., které jsou povinné pro denní studenty i studenty kombinovaného studia. Celkový rozsah odborné praxe je 480 hodin. Studenti realizují praxi u zaměstnavatele dle svého výběru, nebo u partnerských organizací VŠAPs.  

Studentům je možné část odborné praxe uznat, a to na základě průkazného potvrzení o praxi absolvované předchozím studiem nebo výkonem své profese.

Lidé v tímu

Projektová laboratoř - možnost realizace vlastních nápadů

Jako alternativa k Odborné praxi I. a II. je na VŠAPs oblíben předmět Projektová laboratoř I. a II., kam studenti přichází s vlastními nápady na projekty a tvoří týmy, které je rozpracovávají až do fáze realizace. Témata projektů se generují z oblastí zaměření studia Personálního a interkulturního managementu a reflektují potřeby partnerů školy a regionu. Jedná se o aktivity pro samosprávu obcí či vyšší správní celky, instituce a orgány státní správy nebo obce, kraje či státem zřizovaný neziskový sektor, občanská sdružení a spolky, veřejně prospěšné projekty apod. Předmět je koncipován jako odborná praxe a neobsahuje teoretickou výuku, ale v organizovaných seminářích studenti skupinově pracují na vlastních projektech a získávají zpětnou vazbu. Po stanovení cílů projektu oslovují studenti mentory, kteří poskytují průběžné konzultace v rámci přípravy i realizace projektů. Projektová laboratoř je uzavřena formou kolokvia, na kterém student prezentuje průběžnou práci na projektu, realizaci kroků a dosažení milníků.  

Projektová laboratoř už pomohla na svět několika společensky prospěšným a zajímavým projektům, jako je například vydání knihy s příběhy lidí s duševním onemocněním ve spolupráci s neziskovou organizací Psychomat.

Odborná praxe

Dokumenty potřebné k provedení odborné praxe. Dokumenty se zobrazí po přihlášení studenta.


Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!