studijni@vsaps.cz
727 863 424

Mezinárodní spolupráce

Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost, realizovaná ve spolupráci se zahraničními partnery či prezentována na mezinárodních fórech, je součástí strategie rozvoje Vysoké školy aplikované psychologie.

Cílem VŠAPs pro následující roky je intenzivně budovat již zmíněná aktiva ve spolupráci se zahraničními partnery (viz Partnerské univerzity), jak ukazují i dosažené dílčí výsledky (viz Další zahraniční aktivity).

V této souvislosti Akademická rada VŠAPs na svém podzimním zasedání 22. září 2023 v Terezíně stanovila další mezinárodní plány 2024-2026 (viz Internacionální perspektivy), které budou přispívat k prohloubení zahraniční spolupráce akademické obce VŠAPs.

Více o mezinárodní spolupráci

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!