studijni@vsaps.cz
727 863 424

Akademie 3. věku (A3V)

Pro velký zájem otevíráme další běhy Akademie 3. věku.

Akademie třetího věku (A3V) na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně je specifickým, zájmově orientovaným programem celoživotního vzdělávání. Jeho základním posláním je otevření vysokoškolských zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností širší veřejnosti a zprostředkování mezigeneračního učení.

Cílem programů A3V na VŠAPs je poskytnout zájemcům možnost, aby se kvalifikovaně a na vysokoškolské úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky, především v oblasti psychologie a mezilidských vztahů.

A3V umožňuje účastníkům aktivně trávit svůj volný čas, osvěžit si znalosti a doplnit je novými poznatky. Nabízí možnost pohovořit si a diskutovat s renomovanými pedagogy VŠAPs a dalšími odborníky z praxe na rozličná a aktuální témata, strávit příjemné chvíle na akademické půdě a také příležitosti pro poznávání nových přátel.

Cyklus osmi přednášek (1 x v měsíci) je určen pro všechny zájemce o psychologii, seberozvoj a snazší orientaci v dnešním světě. Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně nabízí dva programy:

  • PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN I.
  • PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN II. (absolvování programu Psychologie pro každý den I. není podmínkou pro přihlášení)

Místo konání: Programy A3V se konají v přednáškové aule Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně, Akademická 409 (1. patro).

Přihlášku je možné vyřídit také telefonicky nebo osobně v úředních hodinách studijního oddělení v Terezíně. Zájemci nejsou limitováni rokem narození.

Certifikát: Na slavnostním závěrečném setkání obdrží účastníci Akademie třetího věku na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně CERTIFIKÁT o absolvování programu.

 

PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN I.

A3V 300x225

Zahájení 17.10.2024

PŘIHLÁSIT SE TEĎ

Pro více informací klikněte a3v I.pdf. (602.49 KB)

PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN II.

A3V II 20242.025

Zahájení 24.10.2024

PŘIHLÁSIT SE TEĎ

Pro více informací klikněte a3v II. pdf. (611.67 KB)

 

 

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!