studijni@vsaps.cz
727 863 424

Terezín a okolí

Terezín

TEREZÍN je malé pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, v Ústeckém kraji, pouze dva kilometry jihovýchodně od Litoměřic. Město stojí na obou stranách řeky Ohře, která je rozděluje na Malou a hlavní pevnost a severně od města se vlévá do Labe.

Součástí Terezína jsou také tři sousední vesnice: České Kopisty, Nové Kopisty a Počaply. Celkem ve městě žije cca 2 900 obyvatel.

Poznejte zapomenutý příběh města a pevnosti. Objevte Terezín, jak ho ještě neznáte. Prozkoumejte modely opevnění, historické plány, obrazy i nálezy staré staletí, které vám ukáží Terezín jako dokonalou pevnost, město plné života i osudů konkrétních lidí.

Muzeum pevnosti Terezín:

Zdejší muzeum vás provede příběhem pevnosti Terezín od založení až po počátek 20. století. Je to ideální místo pro začátek vaší prohlídky města, než se vydáte na další památky či na prohlídky podzemních chodeb. Dozvíte se zde, proč a jak pevnost vznikla a jak se stavěla. Jak se v ní žilo i jak se ve 20. století měla bourat. Sedm sálů vás provede staletími i jednotlivými tématy. Uvidíte model dobývání pevnosti, i obrovský model Terezína jako takového. Prohlédnete si vojenskou výzbroj i výstroj od Marie Terezie až po T. G. Masaryka. Dozvíte se, kolik bylo ve městě hospod a kolik nevěstinců a mnoho dalších zajímavostí. Objevte zapomenutý příběh města, jak ho ještě neznáte.

Terezín - vstup do Malé pevnosti
Terezín - vstup do Malé pevnosti
Obytný dům pro příslušníky posádky Malé pevnosti
Obytný dům pro příslušníky posádky Malé pevnosti
Terezín - vstup do Malé pevnosti
Terezín - vstup do Malé pevnosti
Terezín - náměstí
Terezín - náměstí
Terezín - Kavalír 2
Terezín - Kavalír 2
Pevnost Terezín - ilustratívní model
Pevnost Terezín - ilustratívní model

Podzemní chodby:

  • Pevnost Terezín je jedna z největších, nejpropracovanějších a nejzachovalejších bastionových pevností na světě.  Byla postavena v letech 1780-1790 jako hraniční pevnost střežící cestu od Drážďan na Prahu a současně jako obrovská vojenská základna plná vojáků, munice, zbraní a potravin. 
  • Obrana pak sestává ze tří systémů. Prvním a nejviditelnějším je pásmo místy až trojitých navzájem se kryjících zemních valů. Ty postupují od kryté cesty doplněné lunetami přes vedlejší příkop ke kontragardám a ravelinům s reduity. Za nimi se teprve rozprostírá hlavní příkop, pak teprve kurtina krytá kleštěmi a věnec osmi bastionů ze kterých je většina opatřena navíc retranchementy a kavalíry. Ty představují poslední obrannou linii.
  • Vodní systém pevnosti umožňoval řízeně zaplavovat okolní krajinu i příkopy uvnitř opevnění. Obráncům umožňoval přehradit a otočit do příkopů celou řeku Ohři. Přes tři metry vysoká záplavová vlna pak měla ničit každý nepřátelský pokus o dobytí hradeb.
  • Třetí systém sestává z desítek kilometrů dlouhých podzemních prostor složených z dělostřeleckých kasemat, pracháren i labyrintu spojovacích, naslouchacích a minových chodeb klikatících se hned v několika patrech.

Právě do nich vás za svitu luceren zavede prohlídka zdejší pevnosti.  

Kavalír 2:

  • Na vojenském dvorku Kavalíru 2, si můžete mimo další dětské aktivity pohladit ovečky, kozičky i prasátko Princeznu. Dospěláci se pobaví nad vtipy slavného humoristického malíře a kreslíře Jiřího Wintera - Neprakty. Nato může celá rodina vyrazit do exotických dálek, které nabízí Muzeum La Grace, se skutečným podpalubím plachetnice brázdící moře v 18. století. 

LITOMĚRICE

jsou město na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách na západním okraji Polabské nížiny (dříve bylo oblíbené označení „zlatý pruh země české“) v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Litoměřicko je pro svou úrodnou polohu známé také jako Zahrada Čech. Celková rozloha města činí celkem 17,99 km², ve městě žije přibližně 23 tisíc obyvatel, ovšem spolu se sousedními městy Terezín, Bohušovice nad Ohří a Lovosice, které na Litoměřice téměř navazují, tvoří aglomeraci se skoro 40 tisíci obyvateli. Královským městem se staly v rozmezí let 1219 a 1228. Historické jádro města je již od roku 1950 městskou památkovou rezervací, v níž je zahrnuto celkem 44 ulic a devět náměstí. Ve městě sídlí od roku 1655 biskupství litoměřické diecéze. Město si brzy po svém založení vydobylo čelné postavení v severozápadní části Čech nejen díky královskému statutu a četným privilegiím, kterým se městu postupem času dostalo, ale především díky své poloze. Chráněná poloha ze severu i západu Českým středohořím, splavné Labe a úrodný kraj se stalo základním předpokladem k bohatství a rozvoji města. Litoměřice se již ve středověku staly významným správním a náboženským centrem Čech. To, co bylo po celou dobu výhodou města, tj. jeho uzavřenost v údolí končící Polabské nížiny mezi Labem a začínajícím Českým středohořím, se stalo v době rozvoje průmyslu jeho nevýhodou. Absence vhodných pozemků pro stavbu průmyslových areálů bránila dalšímu rozvoji Litoměřic a umožnila vzestup a pozdější dominanci průmyslového Ústí nad Labem. O co však město nepřišlo, je jeho malebnost, atmosféra a historické památky. Domy okolo náměstí, historická sklepení, mnohé kostely, muzea, několik galerií a mnoho dalších zajímavých míst láká k návštěvě.

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!