studijni@vsaps.cz
727 863 424

Poplatky

Standardní studium

Denní i kombinované studium: 27.900,- Kč za semestr (zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 53.000,- Kč)

Individuální studium

Individuální studijní plán je vstřícnou variantou pro velmi zaměstnané studenty, pro studenty s omezenými časovými možnostmi, či zdravotním znevýhodněním. Představuje také nadstandardní podporu při psaní ročníkové a bakalářské práce, individuální možnost plnění jednotlivých předmětů, osobní přístup a individuální konzultace s pedagogy. Probíhá prostřednictvím přiděleného tutora, který se studujícím věnuje při řešení studijních záležitostí.

Studium s individuálním studijním plánem: 32.900,- Kč za semestr (zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 63.000,- Kč)

Platby je potřebné uhradit:

ZA LETNÍ SEMESTR 2023/2024:
Denní studenti i kombinovaní studenti: nejpozději do 31. 1. 2024
ZA ZIMNÍ SEMESTR 2024/2025:
Denní studenti a kombinovaní studenti: nejpozději do 31. 7. 2024
Číslo účtu: 289 722 927 / 0300
Variabilní symbol: datum narození
Konstantní symbol: 0308
Poznámka: Do poznámky pro příjemce uveďte celé své jméno a příjmení
platba

Přijímací řízení

Podání online přihlášky ke studiu na VŠAPs je vázané na uhrazení administrativního poplatku ve výši 500,- Kč za přihlášku. Nutné je doložit potvrzení.

Číslo účtu: 289 722 927 / 0300
Variabilní symbol: datum narození
Konstantní symbol: 0308
Poznámka: Do poznámky pro příjemce uveďte celé své jméno a příjmení

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!