studijni@vsaps.cz
727 863 424

Internacionální perspektivy (2024-2026)

Vizí VŠAPs je, aby se v následujících letech rozvíjela v rámci mezinárodních aktivit v těchto oblastech:

  • Nové bilaterální smlouvy s univerzitami ze západní Evropy s důrazem na vzájemnou spolupráci (výměnné studijní pobyty pedagogů a studentů, společná realizace vědeckých projektů a vědecko-odborné konference v anglickém jazyce)
  • Získaní programu Erasmus+
  • Přednášky na vybraná témata v anglickém jazyce
  • Navazující zahraniční publikační činnost vyučujících VŠAPs korespondující se studijním programem a vyučovanými předměty
  • Rozšíření vědecko-odborné zahraniční literatury pro knihovnu VŠAPs
  • Získání účelových finančních prostředků pro mezinárodní výzkum, vývoj a inovace

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!