studijni@vsaps.cz
727 863 424

Rada pro vnitřní hodnocení

Předseda: PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský
Místopředseda: doc. Ing. Milan Fiľa. PhD.
Manažer RVH: Ing. Gabriela Antošová, PhD.
Tajemník: PhDr. Jitka Medzihorská

Členové:
prof. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Daniel Veselý (student VŠAPs)

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!