studijni@vsaps.cz
727 863 424

Kolegium rektora VŠAPs

Členové kolegia rektora se podle svých kompetencí podílejí na organizaci a řízení chodu vysoké školy.

Členové kolegia v případě aktuální nepřítomnosti rektora rozhodují v oblasti svých kompetencí v operativních, akutních a neodkladných záležitostech o kterých rektora neprodleně informují.

Jednání kolegia svolává rektor podle potřeby.

Kolegium rektora VŠAPs od 1. října 2023 tvoří následující členové:

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!