studijni@vsaps.cz
727 863 424

Knihovna

Součástí školy je studovna a vysokoškolská knihovna. Knihovna VŠAPs buduje a spravuje knihovní fond v souladu s profilem akreditovaných studijních programů. 

2500 knižních titulů

Knižní fond pokrývá studijní program a ve volném výběru je umístěno více než 2500 svazků.

Přístupnost 7 dní v týdnu*

V průběhu výuky přes semestr je knihovna k dispozici 7 dní v týdnu v pracovní době studijního oddělení.
* V období výuky, jinak 5 dní (po-pá).

EBSCO Online databáze a výpůjční služba

Úzce spolupracujeme také s městskými knihovnami v Terezíně a v Praze. Místní knihovna v Terezíně poskytuje pro VŠAPs meziknihovní výpůjční službu. Elektronické databáze jsou dostupné z knihovny, pomocí vzdálených přístupů přes Městskou knihovnu Praha (EBSCOHOST).

Elektronický systém Tabbybook

VŠAPs využívá elektronický systém pro knihovnu – Tabbybook, jenž je další funkcionalitou informačního systému Moggis. Ten zajišťuje přístup k seznamům (elektronická databáze knih), ve kterých jsou uvedeny všechny tituly v tištěné i elektronické podobě. Systém umožňuje rezervace publikací online.

Přístup do Národní digitální knihovny

Ministerstvo kultury udělilo Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně OSVĚDČENÍ o evidenci knihovny (evidenční číslo 6674/2022). Získání tohoto osvědčení přináší možnost pedagogům a studentům VŠAPs pro bezplatné využívání vzdáleného přístupu do Národní digitální knihovny.

Knihovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!