studijni@vsaps.cz
727 863 424

prof. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

prof. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Prorektor pro vědu a výzkum, Pověřen vedením agendy prorektora pro studijní a pedagogickou činnost

V kompetenci prorektora jsou tyto oblasti: Výzkumní centrum, Vědecké konference, Ediční středisko, Vědecký časopis Aplikovaná psychologie, Odborné publikace, Centrum celoživotního vzdělávání a Akademie třetího věku.

• Kancelář: Prorektoři školy
• Konzultační hodiny: dle osobní domluvy
• EmailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• Telefon: +420 739 366 175

O mně

Vysokoškolský pedagog, filozof a teolog. V letech 1994-1999 absolvoval studium filozofie a teologie na CMTF UP v Olomouci, na které navázal postgraduálním studiem na PUL v Římě (2002-2004). Po návratu ze zahraničních studií získal doktorát teologie na RKCMBF UK v Bratislavě (2007). V průběhu následujících let působil na VŠERS v Českých Budějovicích a EVC v Praze. Od roku 2015 kontinuálně vyučuje na VŠAPs v Terezíně, kde je také v druhém funkčním období prorektorem pro vědu a výzkum. Je autorem řady odborných monografií a vědeckých příspěvků. Zároveň zastává členství v několika redakčních radách, jak doma, tak v zahraničí. V lednu 2019 na RKCMBF UK v Bratislavě, kde průběžně od roku 2018 pedagogicko/vědecky působí, po úspěšném habilitačním řízení, mu byl rektorem této univerzity udělen titul docent. V březnu 2024 po úspěšném inauguračním řízení na stejné univerzitě ho prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová jmenovala vysokoškolským profesorem.

Profesní charakteristika:

 • Vysoká škola aplikované psychologie s. r. o.
 • Funkce (pracovní pozice): profesor, prorektor pro vědu a výzkum (od 1. 1. 2020)
 • Výuka/Garant předmětů: Etika v pracovním prostředí, Sociologie pro manažery, Filozofie pro manažery

Vzdělání:

 • Vysokoškolské vzdělání prvního a druhého stupně: CMTF UP Olomouc, 1999; PUL Roma 2004
 • Vysokoškolské vzdělání třetího stupně: RKCMBF UK Bratislava, 2007
 • Titul docent: RKCMBF UK Bratislava, 2019
 • Titul profesor: RKCMBF UK Bratislava, 2024

Odkazy:

ORCID Web of Science SCOPUS Research Gate Registr docentů a profesorů vysokých škol

Projekty

 • Vědecký projekt (spoluřešitel): Improving the quality of education and management of scientific research in theological, humanistic and behavioral sciences in the V4 countries, Germany and Ukraine (2021-2024), No. SAE Gr. 27.10.21. P.SK
 • Vědecký projekt (hlavní řešitel): Pastoral practice, psychology and philosophical-theological-social fragments in the light of the 21st century (2021-2022), No. 010-2021, ID 16255199
 • Vědecký projekt (hlavní řešitel): The relationship between ethical norms and attachment characteristics in professional and pastoral practice (2021-2024), No. SAE Gr. 30.10.21 P.SK

Publikace

Významné publikace za posledních 5 let

 • Kobylarek, A., Madej, M., Roubalová, M., & Maturkanič, P. (2022). Holistic Education of Seniors in the Eastern Model of the U3A. Acta Missiologica 16(2), 87-98. ISSN 1337-7515 [Web of Science]
 • Kondrla, P., Lojan, R., Maturkanič, P., Biryukova, Y. N., & Mastrapa, E.G. (2023). The Philosophical Context of Curriculum Innovations with a Focus on Competence Development. Journal of Education Culture and Society 14(2), 78-92. ISSN 2081-1640 [Web of Science, Scopus]
 • Kondrla, P., Maturkanič, P., Taraj, M., & Kurilenko, V. (2022). Philosophy of Education in Postmetaphysical Thinking. Journal of Education Culture and Society 13(2), 19-29. ISSN 2081-1640 [Web of Science, Scopus]
 • Maturkanič, P., Jiřišťová, D., Gruber, J., Šuráb, M. & Majda, P. (2023). "North Bohemian" God–Doeshe Speak or Remain Silent? A Pastoral-Theological Reflection on the Phenomena of the "Absent" God in the Litomerice Diocese and its Psycho-Social Dimension. Acta Missiologica 17(1), 59-72. ISSN 1337-7515 [Web of Science]
 • Maturkanič, P., Tomanová Čergeťová, I., Kondrla, P., Kurilenko, V., & Martín, J.G. (2021). Homo culturalis versus cultura animi. Journal of Education Culture and Society 12(2), 51-58. ISSN 2081-1640 [Web of Science, Scopus]
 • Maturkanič, P., Tomanová Čergeťová, I., Konečná, I., Thurzo, V., Akimjak, A., Hlad, Ľ., Zimny, J., Roubalová, M., Kurilenko, V., Toman, M., Petrikovič, J., & Petrikovičová, L. (2022). Well-Being in the Context of Covid-19 and Quality of Life in Czechia. International Journal of Environmental Research and Public Health 19(12), 7164 [CC, Web of Science, Scopus]
 • Murgaš, F., Petrovič, F., Maturkanič, P., & Králik, R. (2022). Happiness or Quality of Life? Or Both? Journal of Education Culture and Society 13(1), 17-36. ISSN 2081-1640 [Web of Science, Scopus]
 • Pavlíková, M., Maturkanič, P., Akimjak,A., Mazur, S., & Timor, T. (2023). Social Interventions in the Family in the Post-Covid Pandemic Period. Journal of Education Culture and Society 14(1), 106-123. ISSN 2081-1640 7515 [Web of Science, Scopus]
 • Petrikovičová, L., Grežo, H., Petrovič, F., Judák, V., & Maturkanič, P. (2024). Pilgrimage tourism as one of the tools of regional development. Acta Missiologica 18(1), 148-155. ISSN 1337-7515 [Web of Science]
 • Tkáčová, H., Maturkanič, P., Pavlíková, M., & Slobodová Nováková, K. (2023). Online Media Audience During the Covid-19 Pandemic as an Active Amplifier of Disinformation: Motivations of University Students to Share information on Facebook. Communication Today 14(2), 155-167. ISSN 1338-130X [Web of Science, Scopus]
 • Tomanová Čergeťová, I., Hlad, Ľ., Maturkanič, P., Biryukova, Y.N., & Martín, J.G. (2021). Spirituality and irrational beliefs of movement activities in Slovaks and Czechs. Journal of Education Culture and Society 12(2), 539-549. ISSN 2081-1640 [Web of Science, Scopus]
 • Zayas, G. M., Jarmoch, E., Maturkanič, , Paľa, G., & Kondrla, P. (2024). Literary and Arts Sciences. Journal of Education Culture and Society15(1), 475-488. ISSN 2081-1640 [Web of Science, Scopus]

Zahraničí

Mezinárodní vědecké konference (aktivní účast za posledních 5 let):

 • Maturkanič, P. (2021). „Etika v pracovním procesu“ Svět práce 2020-2030 (25-26 November 2021, VŠAPs Terezín, Czech Republic)
 • Maturkanič, P. (2024). „Health Psychology and its Importance for the Present Time“ Hodnota lidského života z pohledů etických norem (30 May 2024, VŠAPs Terezín, Czech Republic)
 • Maturkanič, P. (2021). „Homogeneity – a Mechanism Responsible for Students' Confidence in Disinformation in the Social Media Environment“ ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation (8-9 November 2021, IATED, Valencia, Spain)
 • Maturkanič, P. (2024). „Leadership responsibility and ethics in everyday practice“ Przywódca, dowódca, lider, autorytet czy „wolny elektron” (13 February 2024, AWL Wrocław, Poland)
 • Maturkanič, P. (2024). „Osobnosť kardinála Jána Chryzostoma Korca z pohľadu zahraničných Slovákov“ Ján Chryzostom kardinál Korec – osobnosť v dejinách Cirkvi a národa (22 January 2024, KS, Nitra, Slovak Republic)
 • Maturkanič, P. (2022). „Sociálně padagogické výzvy v ohrožených oblastech ústeckého kraje II“ Sociálna práca v súčasnej spoločnosti II (29 November 2022, TI Spišská Kapitula, Slovak Republic)
 • Maturkanič, P. (2023). „The Concept and Importance of Information or Interpersonal Communication Specific to the Czech Environment “ 5th International Week (4-8 September 2023, WUNU Ternopil, Ukraine)
 • Maturkanič, P. (2023). „What does it Mean to be Human in the Context of the Development of Socio-Humanitarian Values“ Psychosocial Resources of the Personal and Social Develompment in the Era of Globalization (3-4 November 2023, WUNU Ternopil, Ukraine) 
 • Maturkanič, P., Pixová, D. & Stiborová, A. (2024). „Transformational processes in the social and humanitarian education of modern Ukraine during the war time: challenges, problems and prospects“Social and psychological aspects of life assets of Ukrainian war refugees living in the Czech Republic (20-22 June 2024, WUNU Ternopil, Ukraine) 

Působení v zahraničí:

 • Postgraduální studia na PUL Roma/Itálie, završeno rigorózní zkouškou/ThLic. (9/2002 – 6/2004)
 • Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Stalowa Wola/Polsko; studijní pobyt (11/2019)
 • Universidad de Granada, Granada/Španělsko; studijně-výzkumný pobyt (10/2021 – 11/2021)
 • Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Roma/Itálie; studijní pobyt (10/2022)
 • Srednjeevropski raziskovalni inštitut Søren Kierkegaard, Ljubljana/Slovinsko; studijně-výzkumný pobyt (6/2023)

Vlastní

Členství ve vědeckých organizacích, redakčních radách vědeckých časopisů doma i v zahraničí:

 • Členství v Akademické radě Vysoké školy aplikované psychologie (Terezín, Česko) od 2019 – dosud
 • Členství v Ediční radě časopisu Duchovný pastier (Trnava, Slovensko) od 2019 – dusud
 • Členství v Redakční radě časopisu Rozmer (Bratislava, Slovensko) od 2019 – dosud
 • Členství v Redakční radě vědeckého časopisu Aplikovaná Psychologie/Applied Psychology (Terezín, Česko) od 2019 – dosud
 • Členství v European Society for Catholic Theology (Brusel, Belgie) od 2020 – dosud
 • Členství v Redakční radě vědeckého časopisu Pedagogika katolicka (Stalowa Wola, Polsko) od 2021 – dosud
 • Členství v Redakční radě vědeckého časopisu Pedagogické diskusie (Levoča, Slovensko) od 2021 – dosud
 • Členství v Redakční radě vědeckého časopisu Review of Theology, Social Sciences and Sacred Art (Dublin, Írsko) od 2021 – dosud
 • Členství v Redakční radě Humanitární studia: Historie a pedagogika (Ternopil, Ukrajina) od roku 2022 – dosud
 • Členství v Redakční radě International Review for Human and Natural Sciences (Zürich, Švýcarsko) od roku 2022 – dosud
 • Členství ve Vědecké radě Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK (Bratislava, Slovensko) od 2022 – dosud
 • Členství v Internationale Wissenschaftliche Gesellschaft Dortmund e.V. (Dortmund, Německo) od 2024 – dosud

Expertizní a posuzovatelská činnost doma i v zahraničí

 • Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (GAUK): 5
 • Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV v Bratislavě (VEGA): 1
 • Kulturní a edukační grantová agentura MŠ SR v Bratislavě (KEGA): 6
 • Členství v rigorózních komisích: 2
 • Členství v dizertačních komisích: 3
 • Členství v habilitačních komisích: 3

Vedení závěrečných prací:

 • Počet vedených/ukončených bakalářských a diplomových prací: 37
 • Počet vedených/ukončených dizertačních prací (PhD.): 2
 • Počet aktuálně vedených dizertačních prací (PhD.): 4

 

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!