studijni@vsaps.cz
727 863 424

Poskytované studium / Studijní programy

‚‚Schopnost poznat sebe a druhé vás obohatí.‘‘  

Soukromé vzdělávání 3-letého bakalářského studijního programu Personální a interkulturní management, akreditovaný Národním akreditačním úřadem ČR, poskytuje uchazečům studium v prezenční a kombinované formě, nebo ve formě studia s individuálním studijním plánem. 

Cena za studium

 • Denní i kombinované studium: 27.900,- Kč za semestr (zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 53.000,- Kč)
 • Studium s individuálním studijním plánem: 32.900,- Kč za semestr (zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 63.000,- Kč)


Bakalářský studijní program Personální a interkulturní management je multidisciplinární kombinovaný program, ve kterém studenti získají znalosti a praktické dovednosti ve třech hlavních oblastech: 

1. Psychologie

Díky studiu psychologických předmětů budete lépe rozumět sobě i ostatním. Předměty jako aplikovaná psychologie osobnosti, aplikovaná sociální psychologie a další, jsou zacíleny do pracovního kontextu a na práci s lidmi. Naučíte se jednat a pracovat s různými typy lidí, a také zohledňovat, jak funguje lidská mysl při nastavování procesů v organizacích. Osvojíte si metody účinné komunikace a interakce v týmech a mezilidských vztazích s uplatněním v poradenství a koučingu. Stanete se profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů a proniknete do základů psychologie práce a organizace. 

2. Sociologie a interkulturalita

Prostřednictvím studia těchto předmětů porozumíte odlišnostem různých kultur, zákonitostem jejich vzniku, ale také tomu, jak nás ovlivňují v každodenní práci v organizacích. Naučíte se pracovat s rozdíly přínosným způsobem, jak pro budoucí zaměstnavatele, tak i ve vašem vlastním podnikání. Díky interkulturnímu pohledu budete schopni pomáhat organizaci nejen při práci s cizinci, ale i při řešení dalších výzev současnosti jako jsou diversita, age management, generace X,Y, Z a další.  

3. Management, ekonomie a ekonomika

Předměty z oblasti ekonomických oborů, do nichž spadá i management, vám umožní získat orientaci v tržním prostředí. Seznámíte se s jeho zákonitostmi a možnostmi, jak je aplikovat do procesů a postupů motivace a vedení lidí v manažerské praxi.   

Studijní plán bakalářského programu Personální a interkulturní management (předměty a jejich rozložení v jednotlivých semestrech) a informace o Státní závěrečné zkoušce:   Personalní a interkulturní management 2024/2025 (5.39 MB)

PŘIHLAŠ SE A STUDUJ S NÁMI !

 

PŘIHLAŠ SE A STUDUJ S NÁMI !


Profil absolventa a možnosti uplatnění

Absolvent získá základní kompetence pro řízení organizačního útvaru jako celku a ucelený soubor odborných kompetencí personálního a interkulturního managementu uplatnitelných ve státních i nestátních organizacích, v managementu soukromých firem a neziskových organizací, v tuzemském a mezinárodním prostředí. 

Absolvent je systematicky připravován na vykonávání kvalifikovaných činností v oblasti řízení lidských zdrojů a souvisejících personálních agend. Další kompetence absolventa zahrnují schopnost vytvářet systémy plánování, výběru, rozmisťování a hodnocení zaměstnanců. Dokáže zajišťovat a vytvářet personální řešení pro zaměstnance v interkulturním prostředí a při organizačních změnách.

Absolvent je kompetentní zabývat se vedením lidí, organizací práce, odměňováním, motivací k práci, řízením pracovního výkonu, ochranou zdraví a bezpečnosti při práci. Je schopen využívat personální informační systémy v kontextu legislativních požadavků i s ohledem na interkulturní dimenzi konkrétní organizace.

Po úspěšném absolvování tohoto profesního programu najdou absolventi uplatnění především v pozicích specialistů, liniového a středního managementu v oblastech:

 • Vedení a řízení jednotlivců a týmů,
 • v odborných činnostech personálního řízení,
 • personálního, manažerského a interkulturního poradenství, 
 • vedení školení, tréninků a koučování v profesně orientovaném vzdělávání nebo ve vzdělávání zaměřeném na překonávání kulturních rozdílů při řízení,
 • vlastního samostatného podnikání. 

Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat:

 • Personalista, HR specialista, HR generalista.
 • HR manažer.
 • Manažer organizační jednotky nebo organizace.
 • Lektor, trenér, kouč, poradce.
 • Podnikatel v oblasti vzdělávání a poradenství

PŘIHLAŠ SE A STUDUJ S NÁMI !

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!