studijni@vsaps.cz
727 863 424

Studijní program

Vše co potřebujete vědět, než začnete studovat obor Personální a interkulturní management 

‚‚Schopnost poznat sebe a druhé vás obohatí.‘‘

Studijní program Personální a interkulturní management je multidisciplinární kombinovaný program, ve kterém získáte znalosti a praktické dovednosti ve třech hlavních oblastech:  

1. Psychologie

Díky studiu psychologických předmětů budete lépe rozumět sobě i ostatním. Předměty jako aplikovaná psychologie osobnosti, aplikovaná sociální psychologie a další, jsou zacíleny do pracovního kontextu a na práci s lidmi. Naučíte se jednat a pracovat s různými typy lidí, a také zohledňovat, jak funguje lidská mysl při nastavování procesů v organizacích. Osvojíte si metody účinné komunikace a interakce v týmech a mezilidských vztazích s uplatněním v poradenství a koučingu. Stanete se profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů a proniknete do základů psychologie práce a organizace. 

2. Sociologie a interkulturalita

Prostřednictvím studia těchto předmětů porozumíte odlišnostem různých kultur, zákonitostem jejich vzniku, ale také tomu, jak nás ovlivňují v každodenní práci v organizacích. Naučíte se pracovat s rozdíly přínosným způsobem, jak pro budoucí zaměstnavatele, tak i ve vašem vlastním podnikání. Díky interkulturnímu pohledu budete schopni pomáhat organizaci nejen při práci s cizinci, ale i při řešení dalších výzev současnosti jako jsou diversita, age management, generace X,Y, Z a další.  

3. Management, ekonomie a ekonomika

Předměty z oblasti ekonomických oborů, do nichž spadá i management, vám umožní získat orientaci v tržním prostředí. Seznámíte se s jeho zákonitostmi a možnostmi, jak je aplikovat do procesů a postupů motivace a vedení lidí v manažerské praxi.   

Studijní plán bakalářského programu Personální a interkulturní management (předměty a jejich rozložení v jednotlivých semestrech) a informace o Státní závěrečné zkoušce:   Personalní a interkulturní management 2024/2025 (5.39 MB)

Formy studia

Bakalářské studium na VŠAPs je realizováno v prezenční formě. v kombinované formě. s individuálním studijním plánem.

Prezenční studium

 • Výuka ve všední den, zaručíme, že do školy nebudete chodit 5 dní v týdnu 
 • Výrazné propojení s praxí 
 • Menší skupina studentů, více praktických ukázek a cvičení 
 • Zpětná vazba od vyučujících 
 • Vyučujeme v češtině
 • Školné 27.900,- Kč, zvýhodněné 53.000,- Kč
 • Individuální studijní plán nabízíme i pro studenty prezenčního studia
 • 480 hodin praxe – vlastní projekt popřípadě projekty připravené školou
 • Ubytovací stipendium – 540,- Kč na deset měsíců v akademickém roce, pokud splňujete podmínky pro přiznání stipendia
 • Ubytování v prostorách školy 

Kombinované studium

 • Výuka o víkendech 
 • Možnost přijít na studijní oddělení i o víkendovou výuku 
 • Výrazné propojení s praxí 
 • Vyučujeme v češtině 
 • Školné 27.900,- Kč, zvýhodněné 53.000,- Kč 
 • 480 hodin praxe – vlastní projekt popřípadě projekty připravené školou, uznáváme praxi ze zaměstnání 
 • Ubytování v prostorách školy 

Studium s individuálním studijním plánem

 • individuální studijní plán je vstřícnou variantou pro velmi zaměstnané studenty, pro studenty s omezenými časovými možnostmi, či zdravotním znevýhodněním.  
 • Představuje také nadstandardní podporu při psaní ročníkové a bakalářské práce, individuální možnost plnění jednotlivých předmětů, osobní přístup a individuální konzultace s pedagogy.  
 • Probíhá prostřednictvím přiděleného tutora, který se studujícím věnuje při řešení studijních záležitostí. 
 • cena 32.900,- Kč, zvýhodněné 63.000,- Kč 


Profil absolventa a možnosti uplatnění

Absolvent získá základní kompetence pro řízení organizačního útvaru jako celku a ucelený soubor odborných kompetencí personálního a interkulturního managementu uplatnitelných ve státních i nestátních organizacích, v managementu soukromých firem a neziskových organizací, v tuzemském a mezinárodním prostředí.  

Absolvent je systematicky připravován na vykonávání kvalifikovaných činností v oblasti řízení lidských zdrojů a souvisejících personálních agend. Další kompetence absolventa zahrnují schopnost vytvářet systémy plánování, výběru, rozmisťování a hodnocení zaměstnanců. Dokáže zajišťovat a vytvářet personální řešení pro zaměstnance v interkulturním prostředí a při organizačních změnách. 

Absolvent je kompetentní zabývat se vedením lidí, organizací práce, odměňováním, motivací k práci, řízením pracovního výkonu, ochranou zdraví a bezpečnosti při práci. Je schopen využívat personální informační systémy v kontextu legislativních požadavků i s ohledem na interkulturní dimenzi konkrétní organizace. 

Po úspěšném absolvování tohoto profesního programu najdou absolventi uplatnění především v pozicích specialistů, liniového a středního managementu v oblastech: 

 • vedení a řízení jednotlivců a týmů, 
 • v odborných činnostech personálního řízení, 
 • personálního, manažerského a interkulturního poradenství,  
 • vedení školení, tréninků a koučování v profesně orientovaném vzdělávání nebo ve vzdělávání zaměřeném na překonávání kulturních rozdílů při řízení, 
 • vlastního samostatného podnikání.  

Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat

 • Personalista, HR specialista, HR generalista.
 • HR manažer.
 • Manažer organizační jednotky nebo organizace. 
 • Lektor, trenér, kouč, poradce.
 • Podnikatel v oblasti vzdělávání a poradenství.

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!