studijni@vsaps.cz
727 863 424

Schválení prof. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD. Akademickou radou VŠAPs

Akademická rada VŠAPs na návrh jejího předsedy, PhDr. Mgr. Štefana Medzihorského, schválila prof. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD. vysokoškolským profesorem pro potřeby VŠAPs v Terezíně. Anonymní hlasování per rollam se uskutečnilo ve dnech 3.-5. dubna 2024 s výsledkem 19 kladných a 0 záporných hlasů. Návrh tedy získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!