studijni@vsaps.cz
727 863 424

VŠAPs - přidružený partner dvou mezinárodních vědeckých projektů RESTART a JUST

VŠAPs - přidružený partner dvou mezinárodních vědeckých projektů RESTART a JUST

V uplynulém období (11/2021-6/2024) se VŠAPs spolupodílela na dvou významných zahraničních projektech RESTART (2021-1-SK01-KA220-VET-000034882) a JUST (2021-1-SI01-KA220-HED-000029948). Naše poděkování patří nejen našim vybraným pedagogům (doc. Milan Fiľa, prof. Patrik Maturkanič, dr. Gabriela Antošová, dr. Radmila Trnková Lorencová a Ing. Irena Konečná), ale i nemalé skupině našich studentů prvního a druhého ročníku. Právě v zapojení do zahraničních projektů vidíme budoucnost vědeckého rozvoje VŠAPs.

Více informací o projektech RESTART a JUST naleznete zde:

RESTATR

JUST

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!