studijni@vsaps.cz
727 863 424

VŠAPs - spoluorganizátor mezinárodní vědecké konference

spoluorganizátor mezinárodní vědecké konference

Také v letošním roce se akademici VŠAPs spolu se svými studenty účastnili mezinárodní vědecké konference na ukrajinské univerzitě v Ternopilu. S touto univerzitou VŠAPs aktivně spolupracuje na poli zahraničního partnerství na základě Bilaterální smlouvy z roku 2023.

Konference s názvem Transformational processes in the social and humanitarian education of modern Ukraine during the war time: challenges, problems and prospects se uskutečnila ve dnech 20. - 22. června 2024. VŠAPs na konferenci zastupoval její rektor, dr. Štefan Medzihorský (Čestný výbor konference), prorektor, prof. Patrik Maturkanič (Vědecký výbor konference), odborný asistent, dr. Jan Lepeška, studentka druhého ročníku, Dita Pixová a studentka prvního ročníku, Adéla Stiborová. V bohatém konferenčním programu zazněly prostřednictvím našich pedagogů a studentů tyto dva příspěvky (online):

Maturkanič, P., Pixová, D., & Stiborová, A. Social and psychological aspects of life assets of Ukrainian war refugees living in the Czech Republic.

Lepeška, J. Adaptation of Ukrainian students in the Czech educational environment.

Odkaz na konferenci: 

Spolupráce mezinárodní a vědecké konference (822.6 KB)

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!