studijni@vsaps.cz
727 863 424

Slovo rektora

"Poznání sebe a druhých lidí Vás obohatí“ 

rektor 350pxVážení zájemci o studium, vítám Vás na webových stránkách Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. Dlouhodobá koncepce školy a její rozvoj je založen na vědeckých základech a vlastní výzkumné činnosti.  Výuka probíhá kromě přednášek a seminářů také formou workshopů a projektových laboratoří.

Akademická svoboda, kritické myšlení, etika a respekt k sobě a k druhým lidem, patří mezi základní hodnoty naší vysoké školy. Sám jsem psycholog a s ostatními kolegy a kolegyněmi dbáme na to, abyste se během studia rozvíjeli, získali vysokoškolskou kvalifikaci pro úspěšné praktické uplatnění a cítili se u nás dobře. Součástí školy je také psychologická poradna, která je k dispozici studentům.

Současní studenti i absolventi VŠAPs oceňují jak vysokou úroveň a kvalitu výuky, tak i osobní přístup.  Často říkají „Na této škole nejsem jenom číslo“. Bývalí studenti se pravidelně scházejí v Klubu ALUMNI.

Zvláštní důležitost má internacionalita školy s desítkou uzavřených bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami a vysokými školami, se kterými pedagogové a studenti aktivně spolupracují.

V prostorách školy pořádáme každoročně mezinárodní vědecké konference, jejichž výstupem jsou společné indexované články našich i zahraničních akademiků a publikované monografie.

Škola vydává vlastní vědecký časopis Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, zařazený v kategorii ERIH+, s články v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Pro další informace se můžete online připojit na Dny otevřených oken nebo nás navštívit ve Dnech otevřených dveří v termínech uvedených na webových stránkách školy. Naleznete zde všechny potřebné informace o bakalářském studijním programu Personální a interkulturní management, pro denní i kombinované studium. Zjistíte, že aplikovaná psychologie v tomto studiu zastává důležitou úlohu a propojuje psychologickou podstatu velké části předmětů. Seznámíte se zde s vysoce kvalifikovanými pedagogy akademiky a na jejich přednášky navazujícími odborníky z praxe.

S nimi se naučíte, jak můžete zajímavé a významné teoretické poznatky uplatňovat v denním styku s lidmi a v nejrůznějších profesích.

VŠAPs navíc formou celoživotního vzdělávání poskytuje pod názvem Akademie v Akademické atraktivní kurzy a dlouhodobé certifikované výcviky v mnoha oblastech psychologie, např.:

Výcvik sociální komunikace, asertivity, rétoriky a prezentace, Power Coaching a Výcvik Rogersovské psychoterapie.

V rámci Akademie třetího věku cyklus přednášek na téma: Psychologie pro každý den.

Přijďte se s námi seznámit osobně, budeme se věnovat každému z Vás.

S kolegiálním pozdravem

PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský
Rektor

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!